Szervíz / pótalkatrész

Garancia feltételei

Tisztelt Fogyasztó!
Bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni. Ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét.

 1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja a vásárlást igazoló eredeti nyugtát/blokkot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a jótállásból eredő jogok jelen jótállási jeggyel érvényesíthetőek, továbbá ennek átadásának elmaradása, vagy egyéb hibája esetén fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a vásárlást igazoló eredeti nyugta/blokk bemutatásával is 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet 4.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

 2. A jótállási határidő kezdete: A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás, üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

 3. Jótállási idő általánosan 1 év, melytől eltérő esetben a címoldalon feltüntetett időtartam. A határidő elmulasztása jogvesztést von maga után!

 4. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv, vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.

 5. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szolgáltatás nyújtására kötelez.

 6. A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jeggyel együtt juttassa el az alábbi címre (1143 Budapest, Gizella út 28/B.) vagy a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatok részére, személyesen vagy postai úton. A visszajuttatással felmerülő költségeit Vállalatunk megtéríti, amennyiben jótállási igényének alapossága megállapításra került. Utánvéttel feladott készüléket sem a szervizek, sem cégünk átvenni nem tud.

 7. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: „151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet; Ptk. 6:157-174.§; 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet. Mindezek alapján fogyasztót főszabály szerint kijavítás, illetve kicserélés illetheti, továbbá bizonyos feltételek mellett árleszállításra és kártérítésre lehet jogosult.

 8. Jótállási igény nem érvényesíthető:
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
 • Karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő - és egyéb szűrőtisztítás, olajozás) a fogyasztó feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli.
 • Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be. (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő használata.) Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.
 • Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
 • A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.

A készülék hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolása a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő (pl.: kábeltörés). Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem helyesen jár el, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.

10. Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Vásárlóinkat, hogy felmerülendő jogvita esetén lehetősége van a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezni. (bekeltetes.hu) Ezen túl felhívjuk figyelmét arra, hogy jótállás jogszabályból eredő további jogait nem érinti.

Vevőszolgálat elérhetőségei:
e-mail cím: szerviz@alveola.hu
Telefon: (06-1) 251-2270/83 vagy 84 mellék,
Postázási cím: 1143 Budapest, Gizella út 28/B

Nyitvatartás:

 • Hétfő - Csütörtök: 8:30-16:30 - Ebédidő: 13:00-13:30
 • Péntek: 8:30-13:30

Amennyiben pótalkatrészt szeretnél vásárolni kérjük kattints ide>> és válaszd ki a számodra megfelelő alkatrészt, vagy keresd kollégáinkat.